1. Kliendi isikuandmete töötlemine

1.1. Janere kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse regulatsiooniga, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Janere ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.

1.2. Janerel puudub e-poe vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.

1.3. Janere saadab kliendi e-postiaadressile ning mobiilinumbrile infot enda ja koostööpartnerite toodete ja pakkumiste kohta vaid siis, kui klient on andnud sellekohase nõusoleku e-poes. Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.